Skip to main content

Privacy Verklaring Autobedrijf FDW

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van www.autofdw.nl. Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Autobedrijf FDW of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

  • het inplannen van afspraken met u
  • het opnemen van contact met u
  • het u goed van dienst kunnen zijn in ons autobedrijf
  • het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
  • het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons autobedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden
  • ter verbetering van onze website
  • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze website:

Door u ingevuld in een contactscherm:
Uw naam
E-mail
Telefoonnummer
Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met ons autobedrijf bewaren wij verder:
Klantgegevens uit onze historie met u:
Gemaakte afspraken
Onderhoudshistorie
Gekochte producten
Kassabonnen
Ingekomen en verzonden e-mails
Cookies

Autobedrijf FDW gebruikt op de website de volgende soorten cookies:

  • Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via u browser.

Autobedrijf FDW gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Autobedrijf FDW heeft hier geen invloed op. Autobedrijf FDW heeft uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op hun eigen website: Facebook en Instagram.

 

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van u persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of u persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Autobedrijf dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
– banken (als u anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Said Mgharbi,
071-5216292

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17-7-2018

Contactgegevens

Naam: Autobedrijf FDW
Adres: Flevodwarsweg 4, 2318 BV Leiden
Telefoon: 071-5216292
Email: info@autofdw.nl
KvK-nummer: 61993913
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 19.00 uur